ฮอนด้า ยุติผลิตชั่วคราว

Share:


******เมื่อวันที่ 26 มีนาคม เพจ THE STANDARD ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ฮอนด้า ยุติผลิตชั่วคราว โรงงานอยุธย าและปราจีนบุรี คุมเข้มห้ามพนักงานเดินทางต่างจังหวัด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งหยุดการเดินสายการประกอบรถยนต์ชั่วคราวของโรงงานทั้งสองแห่ง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปราจีนบุรี

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่ลดลงอย่างรวดเร็ว จากผลกระทบของการแพร่กระจายของ CO VID ที่ทวีขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการแก้ไข ตลอดจนมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดอื่นๆ ของภาครัฐหยุดผลิตชั่วคราว คุมเข้าห้ามพนักงานเดินทางต่างจังหวัดปิดชั่วคราว


ฮอนด้า จะหยุดการเดินสายการประกอบรถยนต์ของโรงงานทั้งสองแห่ง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม โดยให้พนักงานที่เกี่ยวข้องบางส่วนทำงานจากที่บ้าน Work from Home ขณะเดียวกัน ฮอนด้า ยังคงมาตรการที่เข้มงวดให้พนักงานอยู่ในที่พักอาศัย งดเว้นการเดินทาง รวมถึงไม่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเวลาดังกล่าว และจะดำเนินการตามมาตรการอื่นๆ ที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด

โพสต์ดังกล่าวอย่างไรก็ดีขอเป็นกำลังใจให้กับทุกอาชีพ ขอให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับ

ขอบคุณTHE STANDARD

No comments