7 รัฐมนตรี ที่อายุเกิน 70 ปี เข้าข่ายต้องอยู่บ้าน

Share:


******หลังการประกาศใช้ พรก ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ซึ่งในสาระสำคัญมีมาตรการให้คน 3 กลุ่มห้ามออกจากบ้าน โดยให้บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อได้ง่ายอยู่ในเคหสถาน หรือบริเวณสถานที่พำนักของตนเพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อจากภายนอก ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไปนั้นภาพจาก The Standardส่วนของ ครม พบว่า มีรัฐมนตรีที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป 7 คน ประกอบด้วยพล อประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ อายุ 74 ปี


พล อ อนุพงษ์ เผ่าจินดา อายุ 71 ปีนายดอน ปรมัตถ์วินัย อายุ 70 ปีมรว จัตุมงคล โสณกุล รมว แรงงาน อายุ 76 ปีนายถาวร เสนเนียม รมชคมนาคม อายุ 72 ปีอายุ72


นายประภัตร โพธสุธน รมช เกษตรและสหกรณ์ อายุ 70 ปีและ คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ อายุมากที่สุด 78 ปีเรียกได้ว่าแทบไม่น่าเชื่อว่าพวกท่านจะอายุ 70 บวกกันแล้วยังดูแข็งแรงอยู่เลยครับ

No comments