บริษัทนำเที่ยว พาต่างชาติขึ้นเรือเที่ยวสิมิลัน ไม่สนโควิด แม้ประกาศปิดเกาะแล้ว

Share:


*****จากรณีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานทุกแห่ง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 ลงนามโดยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีฯล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ได้รับการรายงานว่า ยังได้มีการปล่อยปละละเลยให้นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางไปท่องเที่ยวยังหมู่เกาะสิมิลันได้ โดยบอกว่า หลายบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของกรมอุทยานฯแต่อย่างใด โดยเฉพาะท่าเทียบเรือบ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต หรือ ท่าเทียบเรือบ้านทับละมุ ตำบล ลำแก่น อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา


มีเรือนำเที่ยวหลายลำพานักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติจากประเทศรัสเซีย ไม่น้อยกว่า 400 คน เดินทางไปท่องเที่ยวยังหมู่เกาะสิมิลันตามปกติ โดยไม่สนใจคำสั่งปิดเกาะของทางราชการแต่อย่างใด

ขณะที่ยังมีผู้ประกอบการบางรายละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคระบาด ไม่คัดกรองนักท่องเที่ยว ปล่อยให้เดินทางไปท่องเที่ยวโดยไม่สนใจการแพร่เชื้อโรคระบาด

ขอบคุณ ข่าวสด

No comments