แจกเงินคนละ 15000 ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง เช็คได้เลย

Share:


********จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วทุกพื้นที่ ทางภาครัฐจึงออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว โดยการแจกเงินคนละ 15000 บาท ให้กับแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพอิสระ แต่มีหลายคนเกิดคำถามว่า ผู้ประกันตนในระบบอย่าง มาตรา 39 และ มาตรา 40 ซึ่งประกอบอาชีพอิสระเช่นกัน จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวหรือไม่


ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการนี้ ได้แก่ แรงงานนอกระบบ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่มี

ประกันสังคม เช่น ค้าขาย รับจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างรายวัน และอาชีพอิสระอื่นๆที่ไม่เคยสมัครประกันสังคม

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งหมายถึง คนที่เคยทำงานประจำ ส่งประกันสังคมในมาตรา 33 มาก่อนแล้ว

ลาออก แต่ยังส่งเงินประกันสังคมต่อด้วยตัวเอง

ผู้ประกันตนมาตรา 40 แรงงานทั่วไป อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ไม่ได้สังกัดองค์กรใด ๆ สมัครใจทำประกันสังคมด้วยตัวเอง

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้างในสังกัดองค์กรต่าง ๆ ที่นายจ้างทำประกันสังคมให้ ที่ส่งเงินยังไม่ครบ 6 เดือน ซึ่งคนกลุ่มนี้ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินในกรณีว่างงาน เมื่อต้องว่างงานจากผลกระทบโควิด 19 สามารถ

ลงทะเบียนรับเงินในมาตรการนี้ได้เช่นกัน

โควตาที่รัฐบาลแจกเงินสำหรับมาตรการนี้
แรงงานไทยตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาดังกล่าวข้างต้น จำนวน 3000000 คน

จำนวนเงินที่จะได้รับ

คนละ 15000 บาท

แบ่งจ่ายเป็น 3 เดือน จำนวนเงินเดือนละ 5,000 บาท ได้แก่ เดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายนวิธีการลงทะเบียนรับเงิน

เข้าลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

หากไม่สะดวกทางออนไลน์ สามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารรัฐ 3 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารกรุงไทย

กระทรวงการคลังจะเป็นผู้เช็กคุณสมบัติว่ารายชื่อดังกล่าว อยู่ในข่ายผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาหรือไม่

เงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคาร ภายใน 5 วัน หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ แต่หากต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม อาจใช้เวลานานกว่านั้น


เริ่มลงทะเบียนเมื่อไร

วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 08 00 น เป็นต้นไป

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการลงทะเบียน

หมายเลขบัตรประชาชน

ข้อมูลบริษัทนายจ้าง กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือประจำข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน ผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดโควิด 19

ข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคาร

อย่างไรก็ตาม นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลพร้อมอัดงบเพิ่มให้เพื่อให้ครอบคลุม หากมีประชาชนเดือดร้อนเกินเป้า 3 ล้านรายที่กำหนดไว้ ว่าแล้วก็เตรียมเอกสารและข้อมูลตัวเองให้พร้อม แล้วรอลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศได้เลย เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ขอบคุณที่มาจาก kapook

No comments