กสทช อนุมัติ ให้ประชาชนใช้ เน็ตฟรี 3 เดือน

Share:


******เมื่อวันที่ 24 มีนาคม เพจ SALE HERE ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กสทช อนุมัติ ให้ประชาชนใช้ เน็ตฟรี รองรับ Work from Home ใช้งานเน็ตมือถือเป็น 10 GB อัพสปีดเน็ตบ้าน 100 Mbps นาน 3 เดือน ถึง 30 มิย 63 สำหรับผู้ใช้งานในปัจจุบัน 1 คน ต่อ 1 หมายเลขภาพจาก SALE HEREใช้งานเน็ตมือถือได้ 10 GB เน็ตบ้าน 100 Mbps นาน 3 เดือนวันนี้จนถึง 30 มิย 63 สำหรับผู้ใช้งานในปัจจุบัน 1 คน ต่อ 1 หมายเลข


มาตรการสนับสนุน

1 สนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband) เพิ่ม 10 GB ต่อคน ต่อเดือน ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยผู้ใช้บริการ 1 คนจะได้รับการสนับสนุน 1 เลขหมาย ต่อ 1 ผู้ให้บริการ โดยจะสนับสนุนเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าว จนถึงวันที่ 30 มิย 632 สนับสนุนการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadband) ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยปรับเพิ่มขนาดความจุ Capacity เท่าที่ผู้ให้บริการจะสามารถดำเนินการได้ กล่าวคือ กรณีบริการ ADSL VDSL Copper ให้ปรับเพิ่มความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ และกรณีบริการ FTTX ให้ได้ระดับความเร็ว Download 100Mbps โดยหักเป็นค่าใช้จ่ายจากเงินที่ต้องนำส่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ กทปส

ขอบคุณ SALE HERE

1 comment: