เปิดหลักฐาน ต้นหายนะประเทศไทย กกท.ออกหนังสือสั่งห้ามสนามมวย จัดแต่ยังรั้น จนแพร่เชื้อ

Share:


******สำนักข่าวอิศรา เปิดเผยข้อมูลว่า ได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวในการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.)ว่า ในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดแข่งขันชกมวยของสนามมวยลุมพินี นั้น สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท ได้ทำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ถึง นายสนามมวยเวทีลุมพินี เพื่อให้ดำเนินการมติคณะรัฐมนตรี ครม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมเช่นการจัดการแข่งขันกีฬาแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 แล้ว

โดยหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. ระบุว่า ด้วยมติการประชุมครม.เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2563 ในวาระสำคัญถึงมาตรการป้องกันไวรัส โควิด 19 นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาตรการป้องกันโรคสุขภาพ ข้อ 1.14 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก


และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เว้นแต่ เป็นกิจกรรมที่เป็นการดำเนินการของสถานประกอบการค้าตามปกติให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ


สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการสนามมวย นายสนามมวย ซึ่งอยู่ในความดูแลของท่านเพื่อพิจารณาให้ความร่วมมือตามข้อสั่งการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด แต่ปรากฎว่าในวันที่ 6 มีนาคม 2563 สนามมวยเวทีลุมพินี ยังคงมีการจัดการแข่งขันชกมวยรายการใหญ่ที่ ชื่อว่า ลุมพินิแชมเปี้ยนเกียรติเพชร ซึ่งมีการจัดคู่มวยดังขึ้นชกถึง 11 คู่ และมีการแจกรถ 3 คัน ทำให้มีบรรดาเซียนมวย และประชาชนที่สนใจเข้าไปร่วมชมมวยรายการนี้จำนวนมาก

ขอบคุณ สำนักข่าวอิศรา

No comments