เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ลงทะเบียนตกงานรับเงิน 5000 เพราะ COVID

Share:


********หลังจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID 19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยเฉพาะมาตรการสนับสนุนเงินคนละ 5000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน โดยเฉพาะเงินเยียวยา แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จากการปิดที่เสี่ยงตามการระบาดชั่วคราว จำนวน 3 ล้านคน


คุณสมบัติ

แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือคนที่ส่งเงินประกันสังคมเอง มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19

หลักฐานที่ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลนายจ้าง


สามารถขอรับเงินสนับสนุนได้ 2 วิธี

1 ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 28 มีนาคม 63 นี้

2 ติดต่อได้ที่ ธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธกส และธนาคารออมสินโดยจะใช้เวลาในการดำเนินงานโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ประมาณ 5 วัน หรือหากใครไม่มีพร้อมเพย์ก็เป็นบัญชีออมทรัพย์ก็ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ เว็บไซด์ดังกล่าวยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน คาดว่า วันที่ 28 มีนาคม ถึงจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนกัน อย่างไรก็ตามถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป

No comments