เชียงรายช็อก คนติดด covid19 นั่งรถทัวร์กลับบ้าน 40ชีวิตร่วมชะตากรรม

Share:


******วันนี้ 24/03/2563 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผวจ เชียงราย นายทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และนายไชยเวช ธนไพศาล ผอ โรงบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ แถลงถึงสถานการณ์covid-19 ว่าจ เชียงราย พบผู้ติดเพิ่มเติมอีก 2 ราย รวมเป็น 3 รายแล้ว โดยรายรายแรกเป็นชายอายุ 35 ปี ขณะที่รายที่ 2 พบเป็นหญิงอายุ 58 ปี โดยเป็นมารดาของภรรรยาของรายแรก ส่วนผู้ติดเชื้อรายล่าสุดเป็นชายอายุ 33 ปี ชาวพื้นที่อ แม่จัน ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากย่านทองหล่อ กรุงเทพฯ ไปถึงจ เชียงราย แล้วมีอาการวันที่ 22 มีค ก่อนไปพบแพทย์ทันทีและพบว่าติด covid-19 ดังกล่าว เมื่อรวมทุกรายแล้วพบมีผู้ที่ใกล้ชิดและมีความเสี่ยงเข้าเณฑ์เฝ้าระวัง 94 ราย


นายภาสกร กล่าวว่า กรณีพบผู้ติดดังกล่าวทำให้ทางคณะทำงานจะประชุมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ ที่มีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ เชียงราย เป็นประธานว่าจะดำเนินมาตรการสูงขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะร่วมมือมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะกรณีกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลหรือพื้นที่เสี่ยงอื่นๆที่ผ่านมาใช้มาตรการปิดด่านพรมแดนจนหลือเพียง 2 จุดที่อ.แม่สาย และอ เชียงของ เพื่อการขนส่งสินค้า กระนั้นมีผู้ที่ตกค้างอยู่ จึงผ่อนผันให้ผู้ตกค้างกลับได้ถึงวันที่ 25 มีค ล่าสุดพบมีแรงงานเมียนมาตกค้างได้รับการผ่อนผันกลับไปแล้ว 209 ราย และสปป ลาว 34 คน ส่วนคนไทยมีตกค้างแล้วกลับมาแล้ว 15 คน

ด้านนพ.ทศเทพ กล่าวว่า กรณีผู้ติดรายแรกของจ เชียงราย มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยง 10 คน แต่ตรวจสอบแล้วไม่พบเชื้อ 9 คน แต่พบเชื้อ 1 คนในกรณีพบผู้ป่วยรายที่ 2 ดังกล่าว ปัจจุบันทั้งคู่รักษาตัวที่โรงบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


และทำให้เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนไปถึงผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดรายที่ 2 เพิ่มเติมอีกปรากฏว่ามีจำนวน 14 ราย โดยเฉพาะเคยไปร่วมงานทำบุญบ้านใหม่วันที่ 19 มีค ปัจจุบันทั้งหมดกักตัวดูอาการเป็นเวลา 14 วันแล้ว

ส่วนผู้ติดรายที่ 3 นั้นมีประวัติทำงานที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อ กรุงเทพฯ เดินทางกลับ จ เชียงราย ด้วยรถทัวร์โดยสารเมื่อวันที่ 21 มีค และมาถึงเช้าวันที่ 22 มีค ก่อนมีอาการป่วยเป็นไข้ จึงไปรักษาทันทีที่โรงบาลแม่จัน แล้วพบเชื้อปัจจุบัน จึงถูกส่งไปรักษาที่โรงบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเส้นทางเดินทางพบว่าบนรถทัวร์น่าจะมีคนเดินทางมาด้วยร่วม 30 40 คน จึงอยู่ระหว่างหาตัว และประกาศผ่านเว็บไซต์กรมควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านไปตรวจวอลและกักตัว 14 วัน

No comments