สาวแบ่งปัน ลงทะเบียนประกันสังคม ยื่นเรื่องพักงานเหตุสุดวิสัย

Share:


******สำหรับใครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID โดนพักงาน หรือหยุดงาน วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝาก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งใช้ชื่อว่า Pinjuta Nimnulanan ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประกันสังคม ยื่นเรื่องพักงานเหตุสุดวิสัยโควิด19 ของเราโดนพักงาน 22 วัน ตามข่าวที่ลงนะคะ ใครจะมายื่นด้วยตัวเอง เตรียมเอกสาร ดังนี้นะ

1สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ 1 ฉบับ

3เอกสารที่แสดงว่าให้หยุดงาน เช่น เอกสารแจ้งปิดห้าง

4ปากกา เพื่อความสะดวกรวดเร็วเอามาคะ - มากรอกเอกสาร แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม

กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อที่ 1 ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร

กรอกข้อมูล ข้อที่ 2 ยื่นคำขอฐานะ ติ๊กช่อง ผู้ประกันตน ติ๊กช่องเพิ่ม เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

ข้ามไปข้อที่ 5 เลยคะ ติ๊กช่อง อื่นๆ ระบุ แล้วเขียนว่า เหตุสุดวิสัยโควิด 19

ลงชื่อผู้ยื่นคำขอ

กรอกเสร็จกดบัตรคิวเลยคะ

แล้วยื่นส่งเอกสาร กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จากเหตุสุดวิสัยโดยจะให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ ไวรัสโควิด19 รวมทั้งภัยอื่นๆ ทั้งจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยท่านที่ประกันตนที่ตกงานหรือไม่ได้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ด้านภาครัฐ หากที่ทำงานของท่านสั่งให้หยุดงานหรือหยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะ คนเริ่มมากันเยอะแล้ว

กี่วันได้เงินทดแทน พนักงานยังตอบไม่ได้คะ

แนะนำโทรติดต่อตามผลเป็นประจำ รออัพเดตอยู่เรื่อยๆนะคะ

ทุกคน ใส่แมสมากันด้วยนะ ทำเรื่องเสร็จรีบกลับบ้านกันนะโพสต์ดังกล่าวภาพจาก Pinjuta Nimnulananภาพจาก Pinjuta Nimnulananภาพจาก Pinjuta Nimnulanan

ต้องขอคุณข้อมูลดีๆ จาก Pinjuta Nimnulanan นะครับ สำหรับใครที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็รีบไปขึ้นทะเบียนกันได้เลยนะครับ

ขอบคุณ Pinjuta Nimnulanan

No comments