ประกาศ รีบลงทะเบียนใช้สิทธิ กรณีว่างงาน ลูกจ้าง พนักงาน

Share:


*******เมื่อวันที่ 22 มีนาคม เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประกาศ รีบลงทะเบียนใช้สิทธิ กรณีว่างงาน ลูกจ้าง พนักงาน ไทยคู่ฟ้า ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID- จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ คลิกลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วันโพสต์ดังกล่าวกรอกข้อมูลเข้ามาหน้าตาเวปไซด์จะเป็นหน้าตาแบบนี้การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนรายงานตัวผู้ประกันตนกรอกข้อมูล

โพสต์ดังกล่าวสำหรับใครได้รับผลกระทบจาก CO VID ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยครับ

ขอบคุณ ไทยคู่ฟ้า

No comments