ประชาชนแห่กลับ ภูมิลำเนา 8 หมื่นคนต่อวัน หลังมีมาตรการปิด กทม

Share:


********สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 COVID-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญ ของโรคติดต่ออันตราย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2523 พบการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานครเป็น ศูนย์กลางสําคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูงถือเป็น ปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว ผู้ว่าฯกรุงเทพฯ จึงประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2จากประกาศดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนจำนวนหนึ่ง เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนา กรมควบคุมโรคจึงได้มีหนังสือด่วน ถึงผู้ว่าทุกจังหวัด ขอความร่วมมือทำแผนปฏิบัติ เฝ้าระวัง กรณีมีคนเดินทางกลับจาก กทม ปริมณฑล


ทั้งนี้ นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด บขส เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ถึง 21 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้โดยสารที่เดินทางกลับต่างจังหวัดผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 3 แห่งของ บขส ได้แก่ จตุจักร หมอชิต 2 เอกมัย และสายใต้ มีปริมาณเพิ่มขึ้นราว 10000 คน จากปกติอยู่ที่ 60000 ถึง 70000 คนต่อวัน เป็น 70000 ถึง 80000 คนต่อวัน สาเหตุเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้มีคำสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานบันเทิง จึงมีชาวต่างชาติและวัยทำงานซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดจำนวนหนึ่ง ตัดสินใจเดินทางออกจากกรุงเทพฯส่วนเช้านี้ก็มีผู้โดยสารหนาแน่นขึ้น แต่ไม่ได้เยอะมากเหมือนช่วงเทศกาล ซึ่งคนที่เดินทางกลับก็คือต่างชาติและคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ ซึ่งไม่ใช่งานประจำ หรือมีที่พักถาวร อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้มีคำสั่งห้ามเดินทาง บขส จึงเปิดให้บริการตามปกติ

ขอบคุณ amarintv

No comments