ด่วน สั่งปิดห้าง ปิดตลาด ทั่วกรุงเทพ

Share:


*******จากสถานการณ์ COVID ที่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่ง COVID สามารถติดต่อกันได้ง่าย ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ออกมาตรการการป้องกัน โดยให้ประชาชนทุกคนหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่คนแออัด และควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองและบุคคลรอบข้าง และหมั่นทำความสะอาดและล้างมืออยู่บ่อยครั้งซึ่งในหลายๆประเทศก็ได้ทำการปิดปรเทสไปเรียบร้อยแล้ว แต่สถานการณ์ที่ไทยยังคงน่าเป็นห่วง ซึ่งในไทยยังคงปิดไปแล้วหลายๆจังหวัด และรณรงค์ให้ประชาชนอยู่ในบ้าน เพื่อป้องกันการเผยแพร่ของ COVID เพราะสามารถติดจากคนไทยด้วยกันเองแล้ว


ล่าสุด วันที่ 21 มีนาคม ได้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ของ COVID 19 กทม. มีมติปิดห้างสรรพสินค้า และตลาดทั่วกทมยกเว้นให้เปิดโซน super market ร้านเภสัช ร้านอาหารที่ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น ส่วนตลาดยกเว้นของสด ของแห้งขายได้ บังคับใช้ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษยน รวม 22 วัน

No comments