สถานการณ์ในแต่ละจังหวัด

Share:


*******เมื่อวันที่ 19 มีนาคม เพจ THE STANDARD ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ผู้ติด CO VID ยืนยันในต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนกันบ้าง สถานการณ์ของ CO VID ในประเทศไทยกำลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขแถลงพบผู้ติดเพิ่ม 60 ราย รวมยอดสะสมเป็น 272 ราย ซึ่งนอกจากพื้นที่ กทม แล้ว ผู้ป่วยยืนยันยังกระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และนี่จังหวัดที่พบผู้ติด CO VID หมายเหตุ ข้อมูลจากการแถลงยืนยันตัวเลขที่พบผู้ติด CO VID ของแต่ละจังหวัดที่ THE STANDARD ได้ทำการรวบรวม ณ วันที่ 19 มีนาคม อัพเดทข้อมูลล่าสุด เมื่อเวลา 20จุด00 น1 ขอนแก่น

2 สุราษฎร์ธานี

3 ปัตตานี

4 นครราชสีมา

5 เชียงใหม่

6 พัทลุง

7 ฉะเชิงเทรา

8 ร้อยเอ็ด

9 กาฬสินธุ์

10 อุบลราชธานี

11 สุโขทัย

12 ยะลา

13 ลพบุรี

14 สุพรรณบุรี

15 นครปฐม

16 นนทบุรี

17 สมุทรปราการ

18 ชลบุรี

19 ระยอง20 ประจวบคีรีขันธ์

21 กระบี่

22 นครศรีธรรมราช

23 ภูเก็ต

24 กรุงเทพมหานคร

25 เพชรบูรณ์

26 กาญจนบุรี

27 ปทุมธานี

28 ศรีสะเกษ

เรื่อง ไพศาล ฮาแว ภาพประกอบ พรวลี จ้วงพุฒซา

อ่านเพิ่มเติม

ขอบคุณ THE STANDARD

No comments