มติ ครม ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ให้ผู้ใช้ทุกประเภท เป็นเวลา 3 เดือน

Share:


********วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวขณะแถลงข่าวมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครม ย้ำว่า ไม่มีการชัตดาวน์กรุงเทพฯ เพียงปิดสถานบันเทิง สถานบริการ ร้านนวดแผนโบราณ 14 วัน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จากนั้นกล่าวถึงมาตรการกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการบรรเทาค่าครองชีพ โดยมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบค่าอุปโภคบริโภค ดังนี้

ค่าไฟ1. ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 ผู้ใช้ทุกประเภท 3 เดือน คือ เมษายน ถึง มิถุนายน 2563

2 ขยายเวลาการชำระค่าไฟฟ้ากิจการเฉพาะอย่าง อาทิ โรงแรม ให้เช่าที่พักอาศัย ไม่คิดดอกเบี้ย ไม่งดจ่ายไฟ โดยไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลของเดือน เมษายน และ พฤษภาคม

3 คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้บ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก รวม 22.17 ล้านราย วงเงิน 31200 ล้านบาท


ค่าน้ำ1.ลดค่าน้ำ ร้อยละ 3 ของผู้ใช้ทุกประเภท 3 เดือน คือ เมษายน ถึง มิถุนายน 2563 ใช้งบ 330 ล้านบาท

2 ขยายเวลาการชำระค่าน้ำกิจการเฉพาะอย่าง อาทิ โรงแรม ให้เช่าที่พักอาศัย ไม่คิดดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลของเดือน เมษายน และ พฤษภาคม ทั้งสิ้น 30900 ราย

3 คืนเงินประกันการใช้น้ำ ให้บ้านที่อยู่อาศัย 5.7 ล้านราย

No comments