ผู้ต้องสงสัย สามารถใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจและรักษาฟรี

Share:


******เมื่อวันที่17 มีนาคม เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า หากแพทย์ชี้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยติด CO VIDสามารถใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจและรักษาฟรี จริงหรือ ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง หากแพทย์ชี้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยติด CO VIDสามารถใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจและรักษาฟรี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึง สถานการณ์ CO VID ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปทั่วโลกว่า สำนักงานประกันสังคม ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในระบบประกันสังคม ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมระบุว่าหากผู้ประกันตนมีอาการไม่สบาย มีไข้ ให้เข้าไปรับการตรวจรักษา ซักประวัติในโรงบาลตามสิทธิการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงว่ามีประวัติไปต่างประเทศหรือไม่ หรือมีญาติเป็นไข้หวัดหรือไม่ เพื่อแพทย์ประเมินอาการได้ถูกต้อง หากแพทย์สงสัยว่าจะเข้าข่าย จะส่งตรวจทางห้องแล็บ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่าตรวจหรือค่าใดๆหากผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารักษาในโรงบาลตามสิทธิได้ เช่น อยู่ต่างจังหวัด ต่างพื้นที่สามารถเข้ารักษาได้ในโรงบาลที่อยู่ใกล้ หรือโรงบาลรัฐได้ทุกแห่งตามระบบประกันสังคม จะสามารถเบิกจ่ายได้เป็นกรณีฉุกเฉิน หรือฉุกเฉินสถานที่ได้ภายใน 72 ชั่วโมง หากจำเป็นต้องถูกกักกัน ให้แจ้งโรงพบาลตามสิทธิให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกันสังคมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือโทร1506 หน่วยงานที่ตรวจสอบ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

หากแพทย์ชี้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยติด CO VID ก็สามารถใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจและรักษาฟรี ได้นะครับยืนยันเป็นข่าวจริงครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

No comments