มหาดไทย ออกหนังสือถึง ทุกจังหวัด

Share:


*******ทุกจังหวัดเตรียมงดทุกกิจกรรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม นาย ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ป้องกัน CO VID โดยไม่จำเป็น เช่น คอนเสิร์ต กีฬา เป็นต้น และขอให้ทุกจังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่ออกเอกสารถึงทุกจังหวัด ด่วนที่สุดงดทุกกิจกรรมภาพประกอบข่าวเท่านั้น

อ้างอิง

อย่างไรก็ตามช่วงนี้ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนไม่ไปสถานที่ๆมีคนเยอะๆ เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง ไม่จำเป็นก็พักผ่อนอยู่บ้านในวันหยุด

ขอบคุณ thestandard

No comments