เงื่อนไขรับเงินคืน ประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ทุกบ้านมีสิทธิได้

Share:


******ประชาชนทราบดีแล้วว่าจะมีการคืนเงินประกันค่าไฟ แต่เงื่อนไขที่จะได้รับหลายคนยังไม่เข้าใจ วันนี้เรามีลายละเอียดมาให้ได้อ่านทำความเข้าใจก่อนไปรับเงินมาฝากกันคะ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 21จุด5 ล้านคน วงเงิน 30000 ล้านบาท โดยทุกบ้านมีสิทธิได้เงินคืนในอัตราที่แตกต่างกันไป

มาทำความรู้จักกับคำว่า เงินประกันการใช้ไฟฟ้า หรือ เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า กันก่อน สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจะต้องไปติดต่อการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอใช้ไฟ ซึ่งการไฟฟ้าจะเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟ โดยเงินจำนวนนี้จะได้รับคืนเมื่อยกเลิกการใช้ไฟฟ้าแล้ว เรียกง่าย ๆ ว่าเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บล่วงหน้านั่นเองแต่ละบ้านจะถูกเรียกเก็บเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าแตกต่างกัน อย่างบ้านขนาดเล็กที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มาก ใช้มิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ จะถูกเก็บเงินประกัน 300 บาท ส่วนบ้านที่ใช้มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ จะถูกเรียกเก็บเงินประกัน 2000 บาท บ้านที่มีขนาดใหญ่ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด ใช้มิเตอร์ขนาด 30 แอมป์ เงินประกันอยู่ที่ 4000 บาท ส่วนที่ใช้มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ เฟส 3 เงินประกันอยู่ที่ 6000 บาท ดังนั้นเมื่อมีการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าทุกบ้านก็จะมีสิทธิได้รับเงินคืนตามจำนวนที่ถูกเรียกเก็บไปมาดูขั้นตอนการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้ากันบ้าง ผู้ที่จะได้รับเงินคืนเงินทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ 21จุด5 ล้านคน คิดเป็นวงเงินประมาณ 30000 ล้านบาท โดยจะเริ่มทยอยคืนในรอบบิลสิ้นเดือนมีนาคม 2563 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อขอเงินคืนกับหน่วยงานที่ยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า โดยที่การไฟฟ้านครหลวง จะให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยผู้ที่ได้รับเงินคืนจะต้องเป็นผู้ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่ผู้ขอไม่อยู่ในโลกนี้แล้ว สามารถให้ผู้อื่นรับแทนได้ โดยต้องนำเอกสารหลักฐาน

ขอบคุณ เช้านี้ที่หมอชิต

No comments