อู่ฮั่น ปิดโรงบาลครบทั้ง 16 แห่ง สิ้นสุดภารกิจครั้งประวัติศาสตร์

Share:


******เมื่อวันอังคาร 10 มีนาคม โรงพยาบาลชั่วคราว 2 แห่งสุดท้ายในนครอู่ฮั่น ศูนย์กลางการแพร่กระจายของ co vid-19 ในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วคนจีนกลุ่มสุดท้ายจำนวน 49 ราย เดินทางออกจากโรงพยาบาลชั่วคราวอู่ชาง เมื่อ 15.30 น. ของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นโรงพยาบาลชั่วคราวแห่งนี้ดัดแปลงจากสนามกีฬาอู่ชางหงซาน เปิดรับผู้ป่วยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พร้อมเตียงจำนวน 784 หลัง และมีคนจีนทยอยเข้ามารับการรักษาทั้งหมด 1124 ราย แบ่งเป็นคนที่ได้รับการรักษาจนหายและออกจากโรงบาล 833 ราย และผู้ที่ถูกส่งตัวไปยังโรงบาลอื่น 291 ราย


ส่วนโรงบาลชั่วคราวอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเปิดให้บริการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ได้ปิดตัวลงในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน หลังปฏิบัติการรักษานาน 26 วัน

โรงบาลชั่วคราวแห่งนี้ถูกดัดแปลงจากศูนย์กีฬาในเขตเจียงเซี่ยของอู่ฮั่น และมีการใช้วิธีรักษาด้วยตามแพทย์แผนจีน TCM โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 1 เดือนนั้น โรงบาลชั่วคราวแห่งนี้รับคนเข้ามารักษาทั้งสิ้น 564 ราย ในจำนวนนี้หายและได้รับการปล่อยตัว 392 รายทั้งนี้ เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ นครอู่ฮั่นได้ดัดแปลงสถานที่อำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ อาทิ ศูนย์นิทรรศการและโรงยิม ให้เป็นโรงพยาบาลชั่วคราวจำนวน 16 แห่ง เพื่อรักษาคนที่อาการแย่และทำการแยกแหล่ง


หวังเฉิน รองประธานสถาบันวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติจีน (CAE) และประธานสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์จีน (CACMS) กล่าวว่าโรงบาลชั่วคราวเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ทรัพยากรทางสังคมขั้นต่ำที่สุดและใช้สถานที่ที่เรียบง่ายที่สุด เพื่อขยายขีดความสามารถในการรักษาและรับคนเข้ามารักษาให้มากขึ้นในเวลาอันสั้นจางโป๋ลี่ นักวิชาการจากสถาบันวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติจีน กล่าวว่าการปิดโรงบาลชั่วคราวทั้งหมดในอู่ฮั่น แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลเหล่านี้ได้เสร็จสิ้นภารกิจครั้งประวัติศาสตร์ในการต่อสู้กับco vid แล้วจางเสริมว่าโรงบาลชั่วคราวทั้ง 16 แห่งในอู่ฮั่น รับ8oเข้ามารักษารวมทั้งหมด 13000 ราย และทำหน้าที่ในปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

No comments