กาตาร์ ประกาศผู้โดยสารเดินทางจากไทย ห้ามเข้าประเทศ ทุกกรณี

Share:


******เมื่อวันที่ 9 มีนาคม Royal Thai Embassy Doha สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา โพสต์ลงในเพจเฟซบุ๊ก ว่า ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา กาตาร์ระงับการเข้าเมืองผู้ที่เดินทางจากไทย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 กรมประชาสัมพันธ์กาตาร์ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID19 ในกาตาร์ เพิ่มเติมโดยการระงับการเข้าเมืองชั่วคราวของผู้เดินทางมาจาก 14 ประเทศ คือ บังคลาเทศ จีน อียิปต์ อินเดีย อิหร่าน อิรัก เลบานอน เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ซีเรียและ ไทย โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งผู้ที่มีถิ่นที่อยู่และการได้รับยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ

มาตรการนี้จะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่จะเดินทางเข้ามายังกาตาร์ เพราะอาจจะประสบปัญหาไม่สามารถเข้ากาตาร์ได้ชั่วคราว ทั้งประเภทที่เข้ากาตาร์โดยได้รับการยกเว้นวีซ่า หรือมีวีซ่าอยู่แล้ว รวมทั้งท่านที่มีบัตรถิ่นที่อยู่ (QID) อยู่แล้วด้วย จึงขอให้คนไทยทุกท่านที่กำลังเดินทางไปไทย หรือเดินทางจากไทยเข้ากาตาร์ โปรดตรวจสอบข้อมูลจากสายการบินก่อนเดินทางเพราะอาจจะกระทบต่อการเดินทางของท่านในการเข้ากาตาร์ได้

สถานเอกอัครราชทูตจะติดตามเรื่องนี้และประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบรายละเอียดเป็นระยะๆ ต่อไป


ผู้เดินทางจากไทย และประเทศอื่น ๆ ที่มีการแพร่ระบาด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะให้ไปพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเดินทางและออกเอกสารเพื่อยื่นประกอบการเข้าเมือง และก็จะสามารถเดินทางเข้าเมืองได้ตามปกติ โดยต่อมาหากมีอาการให้ติดต่อกับศูนย์แพทย์หรือโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจสอบทันที หรือติดต่อสายด่วนกระทรวงสาธารณสุขกาตาร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข +974 66740951 หรือ +974 66740948 หรือ 16000

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้คนไทยในกาตาร์ ดูแลสุขภาพ ด้วยการหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำอย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น ปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอและจาม ด้วยกระดาษทิชชู หรือต้นแขนด้านใน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่มีอาการป่วย เช่น ไอ จาม หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และงดการเข้าร่วมกิจกรรมในที่สาธารณะ หากมีอาการ เช่น มีไข้ มีอาการหอบ ไอและเจ็บคอหรือสงสัยว่าป่วย ให้ใส่หน้ากากอนามัย และไปศูนย์แพทย์หรือโรงพยาบาลทันทีเมื่อมีอาการไข้ และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาด

กระทรวงสาธารณสุขกาตาร์ได้ออกคำเตือนการเดินทางให้ชาวกาตาร์และผู้ที่มีถิ่นพำนักในกาตาร์งดการเดินทางไปยังจีนและหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดของ COVID19 โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อิหร่าน และอิตาลี โดยผู้ที่เดินทางมายังกาตาร์ทั้งทางอากาศและทางเรือ หากพบว่ามีอาการที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID19 จะถูกส่งตัวไปยัง Communicable Disease Centre ทันทีเพื่อตรวจสอบการติดเชื้อ COVID19 อย่างไรก็ดี ในกรณีผู้ที่เดินทางจากจีน เกาหลีใต้ อิหร่าน อิตาลี และอียิปต์ ฝ่ายกาตาร์จะให้แยกกักไว้ในสถานที่ฝ่ายกาตาร์จัดให้เป็นเวลา 14 วันหลังจากเดินทางเข้ากาตาร์เพื่อดูอาการ สำหรับผู้ที่เดินทางจากฮ่องกง ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ จะมีการตรวจสอบการติดเชื้อ หากพบว่ามีการติดเชื้อจะดำเนินการส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ทางการกาตาร์ได้ประกาศให้สายการบินทุกสายการบินที่เดินทางออกจากประเทศอียิปต์และมีปลายทางที่กรุงโดฮา งดรับผู้โดยสารทุกชาติโดยไม่มีกำหนด ถึงแม้จะมีถิ่นพำนักที่กาตาร์ ยกเว้นชาวกาตาร์

ขอบคุณ Royal Thai Embassy Doha สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา

No comments