##สถานีขนส่งหนาแน่น บางคนต้องนั่งพื้น

Share:


*******รายงานสถานการณ์ ประชาชนเดินทางกลับบ้าน ช่วงปีใหม่ จาก สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ฯ จตุจักร บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 3 ยิ่งเย็น ยิ่งแน่น ประชาชนต่างทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นช่วงหยุดเสาร์ อาทิตย์ ที่บางคนลางานติดต่อยาวจนถึงปีหน้า ทำให้เลือกเดินทางช่วงนี้ ผู้โดยสารจึงไม่ค่อยหนาแน่น เพราะยังมีคนส่วนใหญ่ที่ต้องทำงานต่อในสัปดาห์หน้า บริเวณห้องรับรองผู้โดยสารมีประชาชนมารอจำนวนมาก จนที่นั่งไม่เพียงพอทำให้บางส่วนต้องนั่งรอที่พื้น-ภาพจาก FM91 Trafficpro-ภาพจาก FM91 Trafficpro-ภาพจาก FM91 Trafficpro-ภาพจาก FM91 Trafficpro-ภาพจาก FM91 Trafficpro-ภาพจาก FM91 Trafficpro

โพสต์ขอบคุณ FM91 Trafficpro

No comments