##10 อาชีพที่ เสี่ยงจะตกงานในปี 63 และจะหางานยากสุด

Share:


******ปัจจุบันอยู่ในยุครอยต่อของเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีรูปแบบเดิม ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ และกระบวนการใหม่ ซึ่งมาพร้อมกับเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว ทุกอาชีพต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการถูกดิจิทัลดิสรัปชั่น หรือ digital disruption

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย มองว่า 10 อาชีพที่ีมีความเสี่ยงสูง และได้รับผลกระทบดิจิทัลดิสรัปชั่นในปีหน้า

-1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตกยุค เช่น ซีดี ดีวีดี และสินค้าที่ไม่ได้ล้อไปตามเทคโนโลยี

-2 กลุ่มสื่อสารมวลชนทุกแขนง เนื่องจากพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของประชาชนเปลี่ยนไปแล้ว

-3 สถาบันการเงิน เพราะคนสามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ ออนไลน์

-4 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน แรงงานจะตกงานมากขึ้น เพราะรถยนต์ ใช้ชิ้นส่วนประกอบน้อยลง และเทคโนโลยีรถไฟฟ้าจะเข้ามามากขึ้น

-5 อุตสาหกรรมค้าปลีก เพราะสามารถซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้

-6 งานเคาน์เตอร์เซอร์วิส จะถูกระบบเอไอ ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทดแทนผ่านออนไลน์

-7 อาชีพที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเกิดน้อยลง เข้าสู่โจทย์สังคมผู้สูงอายุแทน จึงกระทบกับหลายอาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง ครู อาจารย์

-8 นักเศรษฐศาสตร์ นักรัฐศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ อาชีพที่เกี่ยวกับข้าราชการ เพราะนำเทคโนโลยีเข้ามาทำงานแทน

-9 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต อาชีพตรวจคุณภาพสินค้า ถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี

-10 อาชีพขายตรง ขายประกัน

ขอบคุณที่มาจาก pptvhd36 com

No comments