##เริ่มใช้แล้ว ห้ามทวงหนี้ เกินวันละ1 ครั้ง ฝ่าฝืนปรับสูงสุด1แสนบาท

Share:


******ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทำให้หลายๆ ครอบครัว ปรับตัวไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงจนอาจทำให้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อเลี้ยงปากท้อง วันนี้ทางกองปราบปราม ได้มาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการทวงหนี้ ตาม พรบ การทวงถามหนี้ พุทธศักราช 2558 ที่ได้กำหนดหลักปฏิบัติของเจ้าหนี้ ต่อลูกหนี้ซึ่งตอนนี้เจ้าหนี้ห้ามทวงหนี้ เกินวันละ 1 ครั้ง หากฝ่าฝืน มีโทษจำ ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับสูงสุด 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่องจำนวนครั้งในการทวงถามหนี้ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 มีผลบังคับใช้ 21 พฤษจิกายน 2562 หลักปฏิบัติของเจ้าหนี้ ต่อลูกหนี้

1 หนี้อะไรที่เข้าหลักเกณฑ์ ตาม พรบ การทวงถามหนี้ พุทธศักราช 2558


สินเชื่อ การจำนำรถ จำนองที่ดิน กู้ยืมเงิน บัตรเครดิต การค้าขาย ทั้งชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2 ใครทวงถามหนี้ได้บ้าง

เจ้าหนี้ ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รับทวงหนี้ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

3 ข้อปฏิบัติในการทวงหนี้

ห้ามทวงหนี้ กับบุคคลที่ไม่ใช่ลูกหนี้ ติดต่อทวงถามหนี้ตามที่อยู่ลูกหนี้ระบุไว้ หรือตามภูมิลำเนา

วันจันทร์ วันศุกร์ ติดต่อเวลา 8 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม

วันหยุดราชการ ติดต่อเวลา 8 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น

ผู้ทวงถามหนี้ ต้องแจ้งชื่อ แสดงเอกสารการรับมอบในการทวงถามหนี้ทุกครั้ง

ใช้วาจาสุภาพ ไม่เป็นข่มขู่ ดูหมิ่น หรือทำร้าย ลูกหนี้

โพสต์ดังกล่าวที่มา กองปราบปราม

No comments