##รัฐบาลสั่งจ่ายเพิ่มไร่ละ 500 ค่าเก็บเกี่ยวบวก ต้นทุนการผลิต จ่ายสูงสุดครอบครัวละ 20000

Share:


*****นับว่าเป็นข่าวดีมากสำหรับชาวนา รัฐบาลสั่งจ่ายสองบวก 500 บวก 500 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เร่งทยอยโอนเงิน ช่วยชาวนา ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562ทับ63 จำนวนกว่า 4จุด57 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ได้เงินทั้ง 2 ส่วนรวมกันสูงสุดครัวเรือนละ 20 000 บาท 1 เงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ (ได้สูงสุด 10000 บาท) โอนเงินให้ครบทั้งหมด ภายใน 30 เมษายน 63 2 เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ (ได้สูงสุด 10000 บาท) โอนเงินให้ครบทั้งหมด ภายใน 30 เมษายน 63 ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ ธกส ในพื้นที่ของท่าน-โพสต์ดังกล่าว-สูงสุดครอบครัวละ 20000 บาท-ยินดีกับชาวนาที่ได้รับเงินสำหรับกำหนดการโอนเงินให้ครบทั้งหมด ภายใน 30 เมษายน 63 ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ ธกส ในพื้นที่ของท่าน

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

No comments