##ไฟท้ายซิ่งผิดกฎหมาย รถยนต์มีโทษปรับ 2000

Share:


******สำหรับคนที่ชอบแต่งไฟซิ่ง เปลี่ยนไฟท้ายเป็นสีต่างๆ ต้องบอกเลยว่าการดัดแปลงไฟท้าย มีความผิดทางกฏหมาย ล่าสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ไฟท้ายซิ่งผิดกฎหมาย!! รถยนต์มีโทษปรับ 2000 บาท ถ่ายรูปส่งแจ้งจับได้ทั่วประเทศ กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการเข้มงวดตรวจสอบ กรณีพบรถโดยสารสาธารณะฝ่าฝืนดัดแปลงอุปกรณ์ส่องสว่างในลักษณะดังกล่าว เป็นความผิดตามตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พศ 2522 มาตรา 71 ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนด

ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50000 บาท และอาจถูกสั่งระงับการใช้รถจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พศ 2522 ที่มีการแก้ไขดัดแปลงโคมไฟหน้าให้เป็นแสงสีอื่น หรือดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบหรือเพิ่มเติมส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าไป จนทำให้แสงมีความสว่างจ้ามากจนเกินไป มีความผิดตามมาตรา 12 ฐานเพิ่มเติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท-โพสต์ดังกล่าว-ไฟท้ายซิ่งผิดกฎหมาย รถยนต์มีโทษปรับ 2000 บาท ถ่ายรูปส่งแจ้งจับได้ทั่วประเทศสำหรับใครที่ดัดแปลงไฟท้ายก็รีบเปลี่ยนกลับมาเป็นเดิมๆให้ไวเลย เพราะถ้าหากถูกถ่ายรูปส่งก็สามารถถูกจับได้ง่ายๆ

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

No comments