#ย้อนชมแกลเลอรีรูปภาพ ในหลวง พระราชทานภาพถ่าย เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ก่อนกลับสู่สามัญชน

Share:


*****พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายพระรูปคู่กับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี และภาพถ่ายเดี่ยวของเจ้าคุณพระฯ ในอิริยาบถต่างๆ อาทิ พระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงฉลองพระองค์ตามพระราชประเพณี และขณะทรงฝึกทหาร

อัลบั้มรูปดังกล่าวมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ royaloffice.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการในพระองค์

ไม่เพียงเท่านั้น เว็บไซต์ดังกล่าวยังมีการเผยแพร่ประวัติของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี อีกด้วย โดยระบุตั้งแต่ภูมิลำเนา การศึกษา การฝึกอบรม และประวัติการรับราชการ ดังนี้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


-ในหลวง พระราชทานภาพถ่าย-ในหลวง พระราชทานภาพถ่าย-ในหลวง พระราชทานภาพถ่าย-ในหลวง พระราชทานภาพถ่าย-ในหลวง พระราชทานภาพถ่าย-ในหลวง พระราชทานภาพถ่าย-ในหลวง พระราชทานภาพถ่าย-ในหลวง พระราชทานภาพถ่าย-ในหลวง พระราชทานภาพถ่ายในหลวง พระราชทานภาพถ่าย

No comments