#สวดในค่ำคืนนี่ บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดแล้วเปิดโชคทางสว่าง

Share:


*****ต้องสวดในวันนี้ บทสวดขอขมา ใช้เพื่อเป็นการเปิดทางสว่าง จะมีโชคดีเกิดขึ้นในชีวิต ควรที่จะสวดก่อนนอน ของทุกๆวัน จะสวดก่อนนอนหรือว่าจะหลังจากนั่งสมาธิก็ได้ ใครสวดแล้วดี ยิ่งคนที่แบ่งปันยิ่งได้บุญ

ตั้งสมาธิ 30 วินาที แล้วสวดบทต่อไปนี้ (ขอให้ลองทำตามแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น)สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง


สัพพัง อะปะรารัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้าได้จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งสิ่งใดก็แล้วแต่ หรือล่วงเกินคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้ที่มีพระคุณ เจ้าก ร ร มนายเวร ด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ขอได้โปรดยกอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าด้วย

หากสิ่งใดที่ข้าพเจ้ามีก ร ร มติดตัวมา ขออนุญาตให้มีคู่มีครอบครัวเหมือนกับคนปกติโดยทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐานใดๆ ที่ผูกติดมาตั้งแต่ชาติปางก่อน คำสาบานที่ติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายนั้นตาเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร

ด้วยผลบุญบารมีในอดีตชาติจนถึงปัจจุบัน ขอให้ส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่อยู่เคียงข้างข้าพเจ้า ขอจงเจริญด้วยอายุ วรรณะสุขะพละ ลาภยศสุขสรรเสริญ สติปัญญาเฉียบแหลม ปฏิภาณไหวพริบดี อุปสรรคใดๆ โรคใดๆ อย่าได้ถามหา ขอให้มลายสิ้นไปทั้งหมด ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข พบทางสว่าง ทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิด

หากผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างก ร ร มกับข้าพเจ้าไว้ ตั้งแต่ชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีทุกสิ่งทุกอย่างอโหสิก ร ร มให้ทั้งสิ้น ขอถอนคำพูดที่ไม่ดี ในทุกภพทุกชาติ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำส า บ เ เ ช่ ง ของปวงชน ขอเจ้าก ร ร มนายเวร ของทุกสิ่งทุกอย่าง ให้หลุดพ้น และพบเจอกับทางสว่างด้วยเถิดหลังจากนั้น ให้เลือกสวดบทที่ต้องการ

ตั้งนโม 3 จบ แล้วสวดเจ็บจบ

อินทะยะสัง เทวะยะสัง พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง มุนียะสัง มะหามุนียะสัง ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง จักกะวัตติยะสัง มะหาจักกะวัตติยะสัง พุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง อะระหันตะยะสัง

สัพพะสิทธิวิชชา จะระณะยะสัง สัพพะโลกา ธิปะติญาณะยะสัง สัพพะโลกะ จะริยะญาณะยะสัง เอเตนะ ยะเสนะ เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ


มะมะสุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาหายะ นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ เสยยะถีทัง หุรูหุรู สวาหายะฯ

คาถาโชคลาภ

คาถานี้เป็นกระดาษที่ใช้ภาวนาเพื่อที่จะให้เกิดโชคแบบไม่ทันได้ตั้งตัว เอามาใส่กับน้ำแล้วก็ทำการแตะที่หน้าผาก

โพธิ มะหิสะกะ อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว

คาถาโชคลาภ

ใช้ภาวนากับกระเป๋าสตางค์ จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นไม่ติดขัด ไม่ขัดสน มีแต่เงินเข้ามากออกน้อย

นะโมพุทธายะ นะมะ พะทะ จะ ภะ กะ สะ นะ อุ อุ นะ เตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเต

คาถาโชคลาภ

ขณะนี้ควรที่จะตั้งสมาธิก่อนสวด สวดภาวนาเพื่อให้บันดาลโชค อาจจะใช้เสกกับน้ำแล้วก็ทำการล้างหน้าก็ได้

นะโมพุทธายะ สัพพะสิเนหา จะปูชิโต สัพพะโกรธาวินาสสันตุ อะเสสะโตเมตตากรุณายัง ทะยะวิสาโสปิยามะนา โปเมสัพพะโลกัสสมิง

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

สวด 9 จบ

พรหมาจะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมาจะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม มิเตพาหุหะติเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้ว อย่าลืมที่จะตั้งสมาธิ นึกถึงแต่สิ่งดีๆและสิ่งดีๆเหล่านั้นจะเข้ามาในชีวิตของคุณเอง และยิ่งหากใครมีจิตสำนึกที่ดี บอกบุญนี้ให้กับผู้อื่น ชีวิตก็ยิ่งมีสิ่งดีๆเข้ามาเช่นเดียวกัน สาธุขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้น


ขอขอบคุณ : หนังสือธรรมะที่บ้าน,Cr:Postsara

No comments