#เจ้าหน้าที่ตำรวจเทศกิจ เอาจริง จัดระเบียบทางเท้า

Share:


****วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง(เทศกิจ) เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตำรวจเทศกิจดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ บริเวณซอยอรรถกวี 4 (ถ.ตัดใหม่) ตั้งแต่ศาลเจ้าพ่อโกมินทร์จนถึงสี่แยกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์โดยขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการร่วมกันจัดระเบียบทางเท้า และถนนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ และเพื่อให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในส่วนของผู้ขับขี่ ผู้ใช้ทางเท้า และผู้ประกอบการร้านค้าภาพจาก เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

เจ้าหน้าที่เอาจริงภาพจาก เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ภาพจาก เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์โพสต์ขอบคุณ เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

No comments