#กองทัพเรือแต่งตั้ง แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ เป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือ

Share:


*****หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับดารานักแสดงสาวชื่อดังมากความสามารถ อย่าง เขมนิจ จามิกรณ์ ที่หลายๆคงอาจจะยังไม่ทราบข่าวหรืออาจจะลืมไปแล้ว ที่พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร.ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่561/2561 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2561 เรื่องแต่งตั้งโฆษกพิเศษกองทัพเรือ เพื่อให้การปฎิบัติการข่าวสารกองทัพเรือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งให้ น.ส.เขมนิจ จามิกรณ์ หรือแพนเค้ก นักแสดงชื่อดัง เป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้เท่ห์มากๆภาพจาก khemanitoภาพจาก khemanito


1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ ตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมาย

2. ร่วมเป็นพิธีกร และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมาย

3. ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพเรือ

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมายภาพจาก khemanitoภาพจาก khemanito

อย่างไรก็ตาม การมาทำหน้าที่ของแพนเค้ก เป็นการอาสามาช่วยงานการประชาสัมพันธ์งานของกองทัพเรือ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเธอได้เข้าศึกษา ในหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูงกองทัพเรือ(พสบ.ทร.) รุ่น 15

ขอบคุณ ข่าวสด

No comments